Enterprise Europe Network – Hellas

Μηνιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα e-flashnews


Το Enterprise Europe Network είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστήριξης των επιχειρήσεων της Ε.Ε. που ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 2008. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Δικτύου είναι η υποστήριξη των ΜμΕ έτσι ώστε να επωφελούνται περισσότερο από τις ευκαιρίες της Ενιαίας Αγοράς. Το Enterprise Europe Network προήλθε από την ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης (Euro Info Centres) και των Κέντρων Προώθησης Καινοτομίας (Innovation Relay Centres) αποτελώντας το μοναδικό δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών (one stop shop) προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της διεθνοποίησής τους. Το Enterprise Europe Network αποτελείται από 70 κοινοπραξίες (συνολικά πάνω από 600 οργανισμούς) σε περισσότερες από 50 χώρες (κράτη μέλη της Ε.Ε., μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υποψήφια μέλη και τρίτες χώρες).

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με στόχο τη συνεχή υποστήριξη των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού δικτύου ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜμΕ. Παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία. Το δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas λειτουργεί αμφίδρομα μεταξύ επιχειρηματιών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναδιανέμοντας απόψεις και στις δύο κατευθύνσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι χρήσιμες για τις ΜμΕ και δεν θα συνεπάγονται πρόσθετο διοικητικό φόρτο.

Υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις
Ανεξάρτητα από τη φάση του επιχειρηματικού κύκλου στην οποία βρίσκεται μια εταιρία ή το επίπεδο της εξοικείωσής της με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, το Enterprise Europe Network – Hellas μπορεί να βοηθήσει. Υποστηρίζει τις εταιρίες στην αξιοποίηση των επαγγελματικών ευκαιριών και έχει τη δυνατότητα να τις φέρει σε επαφή με αγορές και πιθανούς συνεργάτες σε 50 χώρες με ένα μόνο τηλεφώνημα.
Επίσης, οργανώνει εμπορικές αποστολές και περιέχει πληροφορίες για προγράμματα που σχετίζονται τόσο με χώρες της Ε.Ε. όσο και με χώρες εκτός της Ε.Ε., καθώς και με θέματα διεθνοποίησης.

Ιστορίες Επιτυχίας
Innovation Coupons for SME
CLP registration made easy
Clean sweep for Serbian products on Greek market
Reaching new markets with REACH
Greek synergy for organic electronics cluster
Not so tough to get tender
Caring for hair
Converting to a greener future with e-bikes
Smart tools for smart kids
Moving on up the lift market
Greek-Hong Kong smart ticketing synergy
Small Greek goat farm with big aspirations
Greek eco-friendly fashion on Dutch market
Italian ballast for Greek SME for EU & Arab markets


Επικοινωνία

Enterprise Europe Network – Hellas
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πλ. Μοριχόβου 1, (7ος όροφος)
54625 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 539 817
Φαξ 2310 541 491

Κατερίνα Τζιτζινού Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Ε-mail: k.tzitzinou@sbbe.gr

Μόνικα Νάζη Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Ε-mail: m.nagy@sbbe.gr

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 • Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις
 • Κοινοτική Νομοθεσία
 • Επιχειρηματική συνεργασία
 • Πολιτικές & Πρωτοβουλίες της Ε.Ε.
 • Λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
 • Διεύρυνση της Ε.Ε.
 • Συμμόρφωση και Σήμανση CE
 • Προκηρύξεις Διαγωνισμών


II. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ
& ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Τεχνολογική και Ερευνητική Συνεργασία (Dragon STAR)
 • Διασυνοριακή Συνεργασία (BORDER, BOSS, EU Matching in Border Regions projects, Net4Biz)
 • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας μέσω εξειδικευμένης εκπαίδευσης (STAR)
 • Συνεργασία σε Τοπικό Επίπεδο (CALL)
 • Εθνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών (ERA-MORE)
 • Ελληνική Καμπάνια Διεύρυνσης
 • Περιβάλλον (ALTENER, LIFE, SAVE, ECO-DESIGN, EEN-PACT, OPTIMES, ECHOES)
 • Διαχείριση Διασυνοριακών Συναλλαγών (CBC-Hellas)
 • Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία (PREVENT, THESEIS)
 • Απασχόληση (NOW, ADAPT),
 • Nέες Τεχνολογίες (ADAPT bis, ISPO, SPRINT, RETEX)
 • Κοινοτική Νομοθεσία (SBD Hellas)
 • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα (Business Mentors)


III. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 • Ζήτηση / Προσφορά επιχειρηματικού συνεργάτη


IV. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για σκοπούς πληροφόρησης

 • Ημερίδες – Εκδηλώσεις επιχειρηματικής συνεργασίας
 • Mηνιαία Ηλεκτρονική εφημερίδα (e-flashnews)
 • Ενημερωτικοί εγκύκλιοι
 • Έντυπο πληροφοριακό υλικό
 • Δικτυακοί τόποι

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε το άρθρο του Προέδρου κου Α. Σαββάκη, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο πρόσφατο διμηνιαίο Δελτίο του ΣΒΒΕ
περισσότερα...

ΘΕΣΕΙΣ ΣΒΒΕ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Image CaptionΕνημερωθείτε για τις Θέσεις και τις Προτάσεις του ΣΒΒΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Image CaptionΕνημερωθείτε για τα Υπομνήματα του ΣΒΒΕ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Απολογισμός ΣΒΒΕ 2015

Διαβάστε τον Απολογισμό Ενεργειών και Δραστηριοτήτων του ΣΒΒΕ έτους 2015 [αρχείο σε μορφή PDF]

Περισσότερα
IMD 2016

Τα αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Περισσότερα

NEWSLETTERS

e-FLASHNEWS

Η Μηνιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα (e-flashnews) εκδίδεται από τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas, κάθε μήνα, με σκοπό τη βέλτιστη ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ, σε ευρωπαϊκά θέματα και πολιτικές

Περισσότερα
ΤΥΠΟΣ & ΣΒΒΕ

Παρέχει, στους αναγνώστες του, μια ενδεικτική μηνιαία παρουσίαση, της δραστηριότητας του ΣΒΒΕ, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Enterprise Europe Network - Hellas

Το Enterprise Europe Network είναι ένα νέο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστήριξης των επιχειρήσεων της ΕΕ που ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 2008

Περισσότερα
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ - HELP-FORWARD (HΕLlenic Project FOR Wider Application of R&D) αποτελεί μία στρατηγική συμμαχία του ερευνητικού και του βιομηχανικού κόσμου στην Ελλάδα

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ