Δελτίο ΣΒΒΕ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος από το 1966 εκδίδει και διανέμει δωρεάν το «Δελτίο ΣΒΒΕ».

Στις σελίδες του «Δελτίου ΣΒΒΕ» παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις του Συνδέσμου σε επίκαιρα θέματα της οικονομικής πραγματικότητας καθώς επίσης οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ΣΒΒΕ, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό.

Αποστέλλεται σε περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, σε Τράπεζες, Οργανισμούς, Πνευματικά ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κ.α.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

WordPress Video Lightbox Plugin