Τελευταία Νέα
Διοίκηση του ΣΒΒΕ


Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΒΒΕ και συγκροτείται από τα μέλη του Συνδέσμου, τακτικά και συνδεδεμένα.

Κατά τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιείται η εκλογή του σαρανταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία, το οποίο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει την εννεαμελή Διοικητική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης δέκα αριστίνδην μέλη, πέντε από τα τακτικά και ισάριθμα από τα συνδεδεμένα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, με τη συμμετοχή και των δέκα αριστίδην μελών καθώς και των τέως πρόεδρων του ΣΒΒΕ. Χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει τη διαμόρφωση της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της βιομηχανίας.

Η Διοικητική Επιτροπή έχει ως καθήκοντα και αρμοδιότητες να εκτελεί τις αποφάσεις, να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά το Σύνδεσμο μέσα στα πλαίσια της χαρασσόμενης γενικότερης πολιτικής από το Διοικητικό Συμβουλίου. Επίσης συγκροτεί επιτροπές, συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες εργασίας οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ή να εφαρμόζουν ειδικά θέματα, προγράμματα ή λειτουργίες.

Διοίκηση ΣΒΒΕ 2 0 1 5 – 2 0 1 7

Πρόεδρος: Αθανάσιος Σαββάκης
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Γιάννης Σταύρου
Β Αντιπρόεδροι: Δημήτρης Αμπατζής
Ανδρέας Δημητρίου
Γενικός Γραμματέας: Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Οικονομικός Επόπτης: Θάνος Τζιρίτης
Εφορος: Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Μέλη Δ.Ε.: Νικόλας Μπακατσέλος
Αικατερίνη Νένδου
Πρόεδρος: Αθανάσιος Σαββάκης
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Γιάννης Σταύρου
Β Αντιπρόεδροι: Δημήτριος Αμπατζής
Ανδρέας Δημητρίου
Γ Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος Αποστόλου
Χρήστος Γιορδαμλής
Κυριάκος Λουφάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Αθανάσιος Πατσατζής
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Αναστάσιος Τζήκας
Ιάκωβος Φραντζής
Γενικός Γραμματέας: Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Οικονομικός Επόπτης: Θάνος Τζιρίτης
Εφορος: Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Μέλη Δ.Ε.: Νικόλας Μπακατσέλος
Αικατερίνη Νένδου
Σύμβουλοι: Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου
Χρήστος Γιαννακάκης
Χρήστος Γκίνης
Δημήτριος Δαμιανίδης
Γιάννης Δούφος
Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
Κυριακή Καλεύρα
Βασίλης Καφάτος
Αγις Ιωάννης Κοθάλης
Αναστάσιος Κυριακίδης
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Θρασύβουλος Μακιός
Δημήτριος Μαμαδάς
Μαριλένα Μαραγκού
Αντώνης Μαυριδόγλου
Μιχαήλ Μπαρμπούτης
Ιωάννης Μπέλλας
Νικόλαος Μπρουζιώτης
Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Δημήτριος Παπαμαυρουδής
Γιάννης Παυλίδης
Τηλέμαχος Πέντζος
Αναστάσιος Πιστιόλας
Αλέξανδρος Ροδάς
Αντώνιος Σιάρκος
Μαρία Σπανού
Νικόλαος Τακάς
Νικόλαος Τζιμούρτος
Ιωάννης Τζίτζικας
Χρήστος Τσιόλιας
Γεώργιος Τσόκας
Σταύρος Τσολάκης
Νικόλαος Χαϊτογλου
Κωνσταντίνος Χατζηϊωάννου
Πρόεδροι επί Τιμή: Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Γεώργιος Μυλωνάς
Πρώην Πρόεδροι: Βύρων Αντωνιάδης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Νικόλαος Πέντζος