Διοίκηση του ΣΒΒΕ


Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΒΒΕ και συγκροτείται από τα μέλη του Συνδέσμου, τακτικά και συνδεδεμένα.

Κατά τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιείται η εκλογή του σαρανταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία, το οποίο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει την εννεαμελή Διοικητική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης δέκα αριστίνδην μέλη, πέντε από τα τακτικά και ισάριθμα από τα συνδεδεμένα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, με τη συμμετοχή και των δέκα αριστίδην μελών καθώς και των τέως πρόεδρων του ΣΒΒΕ. Χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει τη διαμόρφωση της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της βιομηχανίας.

Η Διοικητική Επιτροπή έχει ως καθήκοντα και αρμοδιότητες να εκτελεί τις αποφάσεις, να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά το Σύνδεσμο μέσα στα πλαίσια της χαρασσόμενης γενικότερης πολιτικής από το Διοικητικό Συμβουλίου. Επίσης συγκροτεί επιτροπές, συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες εργασίας οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ή να εφαρμόζουν ειδικά θέματα, προγράμματα ή λειτουργίες.

Διοίκηση ΣΒΒΕ 2 0 1 7 – 2 0 1 9

Πρόεδρος: Αθανάσιος Σαββάκης
Α Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικός: Γιάννης Σταύρου
Β Αντιπρόεδροι: Βασίλειος Δαστερίδης
Ανδρέας Δημητρίου
Γενικός Γραμματέας: Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Οικονομικός Επόπτης: Αικατερίνη Νένδου
Εφορος: Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Μέλη Δ.Ε.: Βασίλης Καφάτος
Νικόλας Μπακατσέλος
Πρόεδρος: Αθανάσιος Σαββάκης
Α Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικός: Γιάννης Σταύρου
Β Αντιπρόεδροι: Βασίλειος Δαστερίδης
Ανδρέας Δημητρίου
Γ Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος Αποστόλου
Μάρκος Μπόλαρης
Στέλλιος Μπουτάρης
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Ελενα Ροφαέλα
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Αναστάσιος Τζήκας
Γενικός Γραμματέας: Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Οικονομικός Επόπτης: Αικατερίνη Νένδου
Εφορος: Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Μέλη Δ.Ε.: Βασίλης Καφάτος
Νικόλας Μπακατσέλος
Σύμβουλοι: Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Δημήτριος Αμπατζής
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
Χριστόδουλος Αντωνιάδης
Ορέστης Αράπογλου
Χρήστος Γιαννακάκης
Χρήστος Γκίνης
Δημήτριος Δαμιανίδης
Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος
Δημήτρης Δημητριάδης
Γιάννης Δούφος
Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
Κυριακή Καλεύρα
Αγις Ιωάννης Κοθάλης
Αθανάσιος Κουϊμτζής
Αναστάσιος Κυριακίδης
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Γιώργος Κωνσταντόπουλος
Δημήτριος Μαμαδάς
Μαριλένα Μαραγκού
Μιχαήλ Μπαρμπούτης
Ιωάννης Μπέλλας
Νικόλαος Μπρουζιώτης
Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Δημήτριος Παπαμαυρουδής
Γιάννης Παυλίδης
Τηλέμαχος Πέντζος
Αναστάσιος Πιστιόλας
Κωνσταντίνος Σεπετάς
Αντώνιος Σιάρκος
Μαρία Σπανού
Νικόλαος Τακάς
Θάνος Τζιρίτης
Χρήστος Τσιόλιας
Σταύρος Τσολάκης
Νικόλαος Χαΐτογλου
Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου
Πρόεδροι επί Τιμή: Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Γεώργιος Μυλωνάς
Νικόλαος Πέντζος
Πρώην Πρόεδροι: Βύρων Αντωνιάδης
Δημήτρης Συμεωνίδης
WordPress Video Lightbox Plugin