Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ

Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ

Ομιλία του Προέδρου του ΣΒΒΕ κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση