Κατάλογος Εκδόσεων

 • Η Παγκόσμια Επετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα του IMD, 2017
 • Η Παγκόσμια Επετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα του IMD, 2016
 • Η Παγκόσμια Επετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα του IMD, 2015
 • Έρευνα του ΣΒΒΕ για τις επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότηταστη Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, 2015
 • Ερευνα γνώμης μεταξύ των μελών του ΣΒΒΕ για την αποτύπωση των «Οικονομικών Προοπτικών και του Επενδυτικού Κλίματος», 2014
 • Το χρηματοοικονομικό προφίλ στο Βορειοελλαδικό τόξο, 2014
 • Η Παγκόσμια Επετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα του IMD, 2014
 • Το χρηματοοικονομικό προφίλ στο Βορειοελλαδικό τόξο, 2013
 • Η Παγκόσμια Επετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα του IMD, 2013
 • Το χρηματοοικονομικό προφίλ στο Βορειοελλαδικό τόξο, 2012
 • Συμπεράσματα έρευνας του ΣΒΒΕ για την Οικονομική Κρίση
 • Η Παγκόσμια Επετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα του IMD, 2012
 • Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών, 2012
 • Το χρηματοοικονομικό προφίλ στο Βορειοελλαδικό τόξο, 2011
 • Επιχειρηματικότητα χωρίς εμπόδια, 2011
 • 1960-1990 – Η χρυσή εποχή της βιομηχανικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης – Αναμνήσεις Διευθυντικών Στελεχών, 2011
 • Η Παγκόσμια Επετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα του IMD, 2011
 • Χρηματοοικονομικό προφίλ στο Βορειοελλαδικό τόξο, 2010
 • Πρακτικά τελικής εκδήλωσης συνεδρίου «Βιομηχανία 2020», 2010
 • Η Παγκόσμια Επετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα του IMD, 2010
 • Έρευνα για την Ανάπτυξη Καινοτομικών Δραστηριοτήτων των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και την Αξιολόγηση της Συνεργασίας τους με Ερευνητικά Ιδρύματα, 2009
 • Έρευνα για την πορεία & το μέλλον της Μεταποίησης και τη Νέα Βιομηχανική Πολιτική, 2009
 • Η Παγκόσμια Επετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα του IMD, 2009
 • Χρηματοοικονομικό προφίλ στο Βορειοελλαδικό τόξο, 2009
 • Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά με την οικονομική κρίση, 2009
 • Η πορεία και το μέλλον της μεταποίησης στη Θεσσαλονίκη (σε εξέλιξη)
 • Μελέτη Αξιολόγησης της Καινοτομικής και Τεχνολογικής Ταυτότητας του ΠΠΚΚΜ (ΠΠΚΚΜ), 2008
 • Έρευνα αξιολόγησης της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων της ΠΚΜ: οι περιπτώσεις της βιομηχανίας και του κλάδου τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΠΠΚΚΜ), 2008
 • Έρευνα για την αποτύπωση ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ, 2008
 • Η Παγκόσμια Επετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα του IMD, 2008
 • Κίνητρα, οφέλη και στρατηγικές διεθνοποίησης επιχειρήσεων των κλάδων τροφίμων – ποτών και κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης στην π.Γ.Δ.Μ. (Interreg – Δημιουργία Παρατηρητηρίου Διεθνοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων στην πΓΔΜ), 2008
 • Επιχειρηματικός Οδηγός: Διεθνοποίηση και Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, 2008
 • Κίνητρα, οφέλη, στρατηγικές και προσκόμματα διεθνοποίησης επιχειρήσεων των κλάδων τροφίμων-ποτών και κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην ΠΓΔΜ, 2008
 • Κίνητρα, οφέλη και προσκόμματα διεθνοποίησης μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2008
 • Εκπόνηση 10 κλαδικών μελετών – φύλλων πορείας προϊόντων προς εξαγωγή για την Περιφέρεια Ηπείρου: ιχθυηρά, αλκοολούχα ποτά (ούζο–τσίπουρο-κρασί), κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, εμφιαλωμένα νερά, ζυμαρικά, μάρμαρα, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, δημητριακά, παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, 2008
 • Μελέτη βιωσιμότητας ΚΕΤΑ Ηπείρου, 2007
 • Μελέτη βιωσιμότητας ΚΕΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, 2007
 • Χρηματοοικονομικό προφίλ και επιδόσεις της βιομηχανίας στο Βορειοελλαδικό τόξο: συνολική και κλαδική παρουσίαση (Χρηματοοικονομικά στοιχεία των ετών 2002 – 2006)
 • Χρηματοοικονομικό προφίλ και επιδόσεις της βιομηχανίας στο Βορειοελλαδικό τόξο: συνολική και κλαδική παρουσίαση (Χρηματοοικονομικά στοιχεία των ετών 2002 – 2005)
 • Προσκόμματα Διεθνοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων, 2007
 • Έρευνα για την πορεία και το μέλλον της μεταποίησης στην Ελλάδα,  2007
 • Μαζική εξατομίκευση. Οδηγός βέλτιστων πρακτικών, 2007
 • Καινοτομία: ο δρόμος για την επιτυχία, 2006
 • Η βιομηχανική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης: Απο τον 19ο αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου, 2006
 • Έρευνα για την αποτύπωση της καινοτομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων – μελών του Σ.Β.Β.Ε., 2006
 • Επιχειρηματικά Σχέδια Νέων Επιχειρήσεων – Οδηγός Επιχειρηματικότητας, 2005
 • Ανάλυση της αγοράς εργασίας και της διάρθρωσης της απασχόλησης στον κλάδο Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2005
 • Ανάλυση της αγοράς εργασίας και της διάρθρωσης της απασχόλησης στον κλάδο Χημικών Ουσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  2005
 • Μελέτη αποτύπωσης και αξιολόγησης προβλημάτων μελών Σ.Β.Β.Ε., 2005
 • Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας (για τα έτη 2001 – 2006)
 • Αποτύπωση των επιχειρηματικών τάσεων και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ηπείρου, 2005
 • Έρευνα για τα προβλήματα που δημιουργούνται στις επιχειρήσεις από τη συγκέντρωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα στην πρωτεύουσα, 2004
 • H ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας (για τα έτη 2001 – 2005)
 • Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου που πραγματοποιούν επενδύσεις σε βαλκανικές χώρες, 2004
 • Προϋποθέσεις και αναγκαίες παρεμβάσεις για τη μετεξέλιξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε κόμβο logistics, 2004
 • Μελέτη αποτύπωσης της καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου – ανάπτυξη «εργαλείου» τεχνοδιαγνώσεων, 2004
 • Έκθεση αποτύπωσης της επιχειρηματικής και τεχνολογικής φύσεως της Δυτικής Μακεδονίας, 2004
 • Βάση δεδομένων με τα διαθέσιμα στοιχεία επιχειρηματικών κινήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 2004
 • Δημιουργία πάνελ επιχειρήσεων για τη συλλογή στοιχείων συγκριτικής αξιολόγησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 2004
 • Μελέτη προδιαγραφών μητρώου συμβούλων επιχειρήσεων ΚΕΤΑ Ηπείρου, 2004
 • Έκθεση Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Περιφέρειας Ηπείρου, 2004
 • Οδηγός επιχειρηματικότητας σε θέματα καινοτόμων μεταποιητικών επιχειρήσεων, 2003
 • Εκτίμηση του κόστους μεταφοράς επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, 2002
 • Έρευνα με θέμα τη μετάβαση των επιχειρήσεων στο Ευρώ, 2002
 • Έρευνα για την αποτύπωση του βαθμού διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας, 2002
 • Έρευνα για τα φορολογικά και αναπτυξιακά καθεστώτα της Ε.Ε., 2001
 • Ανάλυση του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Π.Γ.Δ.Μ.: ευκαιρίες και εμπόδια στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης (κοινοτικό πρόγραμμα RIS+), 2001
 • Ενδιαφέρον των ελλήνων επενδυτών να συμμετέχουν στα προγράμματα ιδιωτικοποίησης που διενεργούνται σε χώρες των Βαλκανίων, 2000
 • Διερεύνηση των αναγκών σε ειδικότητες των εργαζόμενων σε οικονομικούς κλάδους της Βόρειας Ελλάδας, 2000
 • Μελέτη προσανατολισμού των παρεμβάσεων σε σχέση με την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών στο νομό Θεσσαλονίκης, 2000
 • Μελέτη για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων των κοινοτικών πλαισίων στήριξης από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η εμπειρία από το Β’ ΚΠΣ – προτάσεις για το Γ’ ΚΠΣ, 2000
 • Επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς της Β. Ελλάδας και ποιότητα, 2000
 • Έρευνα για το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για επιχειρηματικές δράσεις στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου, για συμμετοχή στα προγράμματα ανασυγκρότησης των Βαλκανίων και καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, 2000
 • Έρευνα για την ευελιξία στην αγορά εργασίας, 2000
 • Έρευνα για τα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις μέλη του Σ.Β.Β.Ε. και σχετίζονται με τις τελωνειακές διαδικασίες, 2000
 • Οι ιδιωτικοποιήσεις στα Βαλκάνια – νομικό καθεστώς – πορεία – ενδιαφέρον των ελλήνων επιχειρηματιών 2000.
 • Στρατηγικό σχέδιο «Εγνατία ανάπτυξη» : ανταγωνιστικότητα και απασχόληση στο Βόρειοελλαδικό Τόξο, 1999
 • Καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι επιχειρήσεις στη Β. Ελλάδα που δραστηριοποιούνται σε Σερβία, Π.Γ.Δ.Μ., Αλβανία, ή σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, 1999
 • Έρευνα για την εξακρίβωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών στους κλάδους της μόδας, 1999
 • Πρακτικές απαντήσεις για το Ευρώ, 1999
 • Έρευνα – μελέτη εξειδικευμένων αναγκών επιχειρηματικής πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Βαλκανικές χώρες, 1998
 • Βαλκάνια στο internet, 1998
 • Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, κατάσταση στις χώρες της Ε.Ε. Ευρωπαϊκή πολιτική – νομοθεσία, 1998
 • Αντικίνητρα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις χώρες του Southeastern European Cooperative Initiative (SECI), 1998
 • Ανεύρεση αναγκών πληροφόρησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Βαλκανικές & Παρευξείνιες χώρες, 1997
 • Επιπτώσεις της τελωνειακής ένωσης στην ανάπτυξη της Θράκης, 1997
 • Αξιολόγηση κινδύνων στους εργασιακούς χώρους, 1997
 • Στρατηγικό σχέδιο: ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Θράκης, 1996
 • Συλλογή κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας στα θέματα σήμανσης CE, 1996
 • Προτάσεις αναδιάρθρωσης βιομηχανικών κλάδων στη Βόρεια Ελλάδα, 1995
 • Οδηγός για την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου (ΕΜΑS) Σ.Β.Ε.Ε., 1995
 • Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Μακεδονίας Θράκης
  η βιομηχανία κινητήρας της ανάπτυξης, 1994
 • Μελέτη αγοράς δημόσιων προμηθειών των χωρών της Ευρώπης, 1994
 • Έρευνα πεδίου για τη συμμετοχή επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος σε δημόσιους διαγωνισμούς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1994
 • Πρακτικός οδηγός προετοιμασίας συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1994
 • Μελλοντικές ανάγκες σε επαγγέλματα στην κλωστοϋφαντουργία και το έτοιμο ένδυμα στην Κεντρική Μακεδονία, 1994
 • Οδηγός Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Τραπεζών Πληροφοριών και βάσεων δεδομένων, 1994
 • Πρακτικός οδηγός κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις Κρατικών Έργων και Προμηθειών, 1993
WordPress Video Lightbox Plugin